ایرنا - صفحه 5

به گزارش روز شنبه ایرنا از خانه ملت، مسعود پزشکیان در تشریح نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری افزود: 15 هزار نفر از 25 هزار و