ایرنا - صفحه 5

به گزارش ایرنا، رییس برگزاری این همایش بین المللی در آیین گشایش آن گفت: استادان دانشگاه و دندانپزشکان کشورهای کانادا، اسپانیا، ایتالیا، آمریکا، پرتغال، روسیه و