ایرنا - صفحه 4

سید عادل مولا روز شنبه در گفت وگو با ایرنا بیان کرد: روز جمعه یک راس آهوی ماده و چند روز پیش نیز یک راس آهوی نر در این کانال آب، سقوط کرده و تلف شدند.مرگ و میر