ایرنا - صفحه 3

به گزارش خبرنگار ایرنا ، دراین جشنواره که امروز جمعه برگزار شد ، سفارتخانه ها و نمایندگی های فرهنگی، نزدیک به 40 کشور جهان از چهار قاره آسیا ، اروپا ، آفریقا و