ایرنا - صفحه 2

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه «هرالد از کره جنوبی» این سه کشور تاکید کردند که کره شمالی در پاره ای از موارد تحریم های شورای امنیت سازمان ملل را نقض کرده و ب