ایرنا - صفحه 186

به گزارش دوشنبه تارنمای بانک مرکزی، آن دسته از مشتریانی که هنوز چک صیادی (ثبت شده در سامانه صدور یکپارچه دسته چک) دریافت نکرده اند، باید در این مدت نسبت به دری