دبیر اجرایی نوزدهمین همایش صنایع دریایی و نمایشگاه بین المللی دریایی و دریانوردی در حاشیه این نمایشگاه به خبرنگار ایرنا گفت: این نمایشگاه قدیمی ترین و معتبرتری