به گزارش ایرنا، فرامرز نیک سرشت شامگاه شنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان زنجان افزود: شایسته است اطلاع رسانی شفاف، به روز و همگانی در ارتباط با وضعیت بازار و