به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد بر اساس تحقیقاتی که اخیرا انجام شده است، مصرف الکل در میان جوانان تاثیرات مخرب تری دارد و موجب مرگ زودر