ایران کارتون: موضوع: صداقت، سلاحی در برابر فساد شرایط: - آثار ارسالی باید اصل بوده و قبلا برنده جایزه نشده باشد. - هر شرکت کننده می تواند حداکثر 3 اثر ارسال نم