وحید هاشمیان از تیم ملی می گوید، از نمایش خوشحال کننده مقابل اسپانیا و امیدهای ما پیش از بازی با پرتغال. ایران ورزشی آنلاین / هاشمیان می گوید پس از بازی با توجه