خرید کتاب سکه طلا

امیر اسدی سیروس قایقران کریم باقری مهدی فنونی زاده جواد نکونام و حالا او در 21 سالگی 23 بازی ملی انجام داده و البته قبل از آن حضور در تمامی رده های پایه ملی را تجربه کرده است امیر اسدی کلیدی است و قابل اعتماد مثل تمام شماره شش های سال های اخیر تیم ملی قای