آرمن ساروخانیان / کلوپ چند سال قبل در پاسخ به این سوال که بهترین بازیساز دنیا چه کسی است، گفته بود: «تردید نکنید با گگن پرسینگ می توان فرصت های بیشتری ساخت