ایران خبر - صفحه 7

روغن درخت چای برای تسکین خارش آزاردهنده کف سر گزینه ای عالی است. می توانید مقداری از این روغن را با شامپوی خود مخلوط کنید و به سرتان بزنید. به گزارش ایران خبر،