ایران خبر - صفحه 5

پس از استعفای محمدعلی نجفی از شهرداری تهران گزینه هایی برای سکان داری شهرداری مطرح شده اند که اعضای شورای شهر تهران در حال بررسی صلاحیت این افراد هستند. به گزار