ایران خبر - صفحه 2

امام جمعه موقت تهران گفت: باید همه نهادها و دستگاه ها دستورالعملی برای زیرمجموعه های خود صادر کنند مبنی بر اینکه خرید کالای غیرایرانی ممنوع است. به گزارش ایران