خرید سکه کلکسیونی

ایران خبر

به گزارش ،شبه جزیره "کامچاتکا" یکی از بکرترین مناطق جهان جایی در بین دریای اوخوتسک و اقیانوس آرام است که بیش از دو دهه است گردشگران سراسر دنیا را به سوی خود می کشاند. به گزارش فرادید، شبه جزیره کامچاتکا، به خاطر بیش از ۴۰۰ یخچال طبیعی و ۱