سکه ها جشنواره تخفیف

ایران خبر

آدامس‌های جویده و رها شده در سطح خیابان‌ها در تمام شهرهای جهان مشاهده می‌شوند و در بسیاری از شهرها تلاش‌های مسئولان برای از بین بردن این زباله‌های چسبنده و سمج بی‌نتیجه بوده‌ است. به گزارش ایران خبر، با وجود فراگیر بودنِ م