کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایران جیب

انتظار می‌رود عرضه نفت 14 عضو اوپک در ماه جولای از 33 میلیون بشکه در روز فراتر برود که نشان‌دهنده افزایش 145 هزار بشکه‌ای ... انتظار می رود عرضه نفت 14 عضو اوپک در ماه جولای از 33 میلیون بشکه در روز فراتر برود که نشان دهنده افزایش 145 هزار بشکه ای عرضه ن