مقام های قضایی آمریکا یک ایرانی را به اتهام نقض تحریم های آمریکا علیه ایران بازداشت کردند. به گزارش دویچه وله، مقام های قضایی آمریکا از بازداشت یک ایرانی به نام