هافبک استقلال تهران گفت: واقعا مردم تبریز عجیب و غریب تراکتور را تشویق می کنند. جو خیلی سنگین بود. تبریز همیشه همین گونه است. به گزارش ایران اسلامی، فرشید اسما