دروازه بان کروات تیم پرسپولیس منتظر پیشنهاد باشگاه برای تمدید قرارداد است. به گزارش ایران اسلامی، قرارداد بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان کروات تیم فوتبال پرسپولی