خرید کتاب سکه طلا

ایران اسلامی

- صفحه 6

در حالی که پزشکان فعلا از درمان بیماری اوتیسم بازمانده اند دارویی برای درمان آن در حیوانات با موفقیت آزمایش شده و همین امر امیدواری زیادی را در محافل پزشکی دنیا به وجود آورده است به گزارش ایران اسلامی بسیاری از پزشکان برای کنترل این بیماری از طیف گسترده