دو پسر خاله خشن که پسران نوجوان افغان را به تله انداخته و از آنها اخاذی کردند، دیروز پای میز محاکمه ایستادند. به گزارش ایران اسلامی، رسیدگی به این پرونده از به