محققان دریافتند مکمل کتون می تواند با کاهش قندخون به کنترل دیابت کمک کند. به گزارش ایران اسلامی، شیوع دیابت نوع۲ و چاقی در چند دهه گذشته به سطح اپیدمی رسیده ان