خروجی برخی منابع برون مرزی محصول رصد گروه مانیتورینگ در قالب کوتاه و گزیده از منظرتان می گذرد. سرویس سیاسی جام نیـوز؛ المنار فلسطین: کابینه رژیم صهیونیستی با ا