خرید کتاب سکه طلا

ایران اسلامی

- صفحه 2

بازیگر سریال ولایت عشق گفت امیدوارم همه ما بتوانیم در زندگی راهی را که الگویش امام رضا ع بودند را پیش بگیریم بزرگترین اتفاق آن است که بتوانیم اخلاق را از این امام همام یاد گرفته درس بگیریم و ادامه دهنده سیره ایشان باشیم به گزارش ایران اسلامی عنایت بخشی ب