باشگاه پدیده به دلیل عدم پرداخت مطالبات کنزوویچ به کسر 6 امتیاز محکوم شد. به گزارش ایران اسلامی، کمیته انضباطی فدراسیون جهانی فوتبال باشگاه پدیده مشهد را به دل