کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایران اسلامی

۳ عضو یک باند که کنتورهای شرکت برق را به طور غیرقانونی با تنظیم یک قرارداد و به صورت تضمینی به باغ ویلاداران می فروختند با صدور دستورات ویژه قضایی در مشهد دستگیر شدند. به گزارش ایران اسلامی، معاون دادستان مشهد روز گذشته