القطر با پاس گل مهاجم ایرانی جدیدش موفق به پیروزی برابر المرخیه و پایان روند قعرنشینی خود شد. به گزارش ایران اسلامی، در چارچوب مسابقات هفته سیزدهم لیگ ستارگان