ایران آنتیک

ایتنا

ایتنا لینکدین که تمایز قابل توجهی با فیس بوک و سایر شبکه های اجتماعی دارد به عنوان یکی از سرویس های اصلی جهت برقراری ارتباط با یک محیط حرفه ای تلقی می گردد لینکدین شبکه اجتماعی تجاری است که در ماه مه 2003 شروع بکار کرده است البته این شبکه کمی با سایر شبکه