کتاب سکه های ماشینی قاجار

ایتنا

ایتنا- وزیر ارتباطات: اینکه مسئولیت هرگونه ناامنی در این فضا را تنها به عهده وزارت ارتباطات می‌دانند درست نیست. محمود واعظی درپاسخ به اظهارات امروز معاون قضایی دادستان کل کشور در خصوص فضای مجازی و تلگرا