ایتنا - این طرح بیشتر نمادین است، چرا که زاکربرگ به خاطر سهام غالبی که دارد حدود 60 درصد از قدرت رای دهی را در میان سهامداران این شرکت داراست.سرمایه گذاران کلید