اکو نیوز - صفحه 7

اقتصاد ایران: مدیرگروه دانشگاه علمی کاربردی مرکز جهاد دانشگاهی تهران از پایان اولین مرحله داوری مسابقه زنده طراحی لباس عاشورایی و انتخاب ۲۰ طرح از بین ۱۲۰ شرکت