اکو نیوز - صفحه 6

اقتصاد ایران: دامنه نوسان قیمت که در مقاطع سه ماهه قابل بازنگری است در نماد معاملاتی «اوان» از 10 درصد به دامنه مجاز نوسان قیمت سهام در بازار دوم فرابورس تغییر