خرید سکه کلکسیونی

اکو نیوز - صفحه 6

اقتصاد ایران محمدرضا رضایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت بر اساس برنامه ششم توسعه دولت مکلف است سالی ۲۷۰ منطقه شهری را برای بهسازی شناسایی و در ۱۰ سال آن را بازسازی کند وی گفت پس از تصویب سند ملی بازآفرینی شهری درسال ۹۳ تاکنون ۳۴۰ محله شناس