اکو نیوز - صفحه 55

اقتصاد ایران: معاون پرستاری وزارت بهداشت، از رونمایی سامانه ثبت صلاحیت حرفه ای پرستاران از شهریور ۹۷ خبر داد و گفت: تا کنون برای بیش از ۱۷ هزار پرستار پروانه ص