اکو نیوز - صفحه 4

اقتصاد ایران: مدیر عامل بانک پاسارگاد به دلیل سال ها تلاش و زحمات درحوزه علوم مالی کشور به عنوان چهره برتر اقتصادی معرفی شد. به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران، طب