اکو نیوز - صفحه 3

اقتصاد ایران: مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو گفت: طبق آخرین مصوبه خودروهای بالای 45 میلیون تومان، 9 و شش دهم درصد و خودروهای زیر 45 میلیون تومان هفت و