اکو نیوز - صفحه 2

اقتصاد ایران: مطابق آمار سازمان بنادر و دریانوردی در آخرین ماه بهار امسال تخلیه و بارگیری کالا در بنادر کشور نسبت به ماه پیش از آن ۱۱.۶ درصد کاهش یافته است، ال