اقتصاد ایران: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه ۳۵۵۲ واحد رشد کرد. به گزارش خبرگزاری اقتصادایران ، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه تعداد 3 م