اکونومیست - صفحه 7

رجبی دوانی کارشناس و محقق تاریخ اسلام، بخشی از زندگی «سنان بن انس نخعی» یکی از دشمنان و خائنین واقعه عاشورا را تشریح کرد. - به گزارش ایران اکونومیست، محمد حسین