اکونومیست - صفحه 6

در هشتمین گردهمایی رؤسای موفق شعب بانک های کشور، رؤسای موفق شعب بانک رفاه معرفی و مورد تقدیر واقع شدند. - به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی بانک رف