اکونومیست - صفحه 4

این چند خط صرفا ادای احترامی است به دو مرد بزرگ فرهنگ ایرانی. دو مردی که خلوت های عاشقانه بسیاری را برای ما رقم زدند و فعلا به آنها بسیار مدیونیم. - به گزارش ای