کتاب سکه های ماشینی قاجار

اکونومیست - صفحه 4

پتروشیمی تبریز در دوازدهمین همایش بین المللی فنی و نگهداری و تعمیرات جایزه ملی 7 ستاره مدیریت دارایی های فیزیکی سومین دوره این ارزیابی ها را از آن خود کرد به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز تقدیر نامه تعالی در مدیریت دارایی های