اکونومیست - صفحه 3

روز چهارشنبه تحت تاثیر بازگشت دلار از پایین ترین مقادیر ۳ ساله خود که در هفته گذشته ثبت کرده بود و با پیش بینی افزایش ذخایر انبارهای نفت آمریکا، قیمت نفت افت کر