اکونومیست - صفحه 3

میترا اسلامی درفروردین 1368 در تهران متولد شده است.او از کودکی به نقاشی علاقه فراوان داشت و از همان سنین به صورت جدی به آموختن نقاشی پرداخت. - به گزارش ایران اک