اکونومیست - صفحه 2

مصرف روزانه بنزین در سراسر کشور همچنان در مرز 100 میلیون لیتر در روز حرکت می کند و بر اساس آمار در روز چهارشنبه (اول فروردین ماه ) به 100 میلیون و 100 هزار لیتر