اکونومیست - صفحه 2

رئیس سامانه بهداشت ۱۹۰، از کشف و معدوم سازی بیش از ۲۰ تن مواد غذایی فاسد و تاریخ مصرف گذشته خبر داد. - به گزارش ایران اکونومیست؛ محراب آقازاده گفت: از عمده تخلف