کتاب سکه های ماشینی قاجار

اکونومیست

- صفحه 2

مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت با بیان اینکه حمایت های روانی و اجتماعی از آسیب دیدگان زلزله باید تحت اصول استاندارد باشد گفت متخصصان حوزه سلامت روان قبل از اعزام به منطقه لازم است که آموزش های لازم را گذرانده باشند به گزارش ایران اک