خرید کتاب سکه طلا

انصاف

رادیو تهران و برنامه تهران ورزشی اعلام کرده است که آماده برگزاری مناظره علی کریمی با مدیران فدراسیون فوتبال است با توجه به درخواست علی کریمی برای شفاف سازی در برنامه های صداوسیما محمد هادی نه برادر تهیه کننده برنامه تهران ورزشی در گفت وگو با ایسنا اعلام