کتاب سکه های ماشینی قاجار

انصاف

محمود حجتی در گفتگویی از پذیرش هر تصمیم رییس جمهور روحانی در خصوص حضورش در کابینه دوازدهم سخن گفت. وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: من درخدمت جناب آقای رییس‌جمهور هستم و به هرگونه تصمیمی که ایشان بگیرند، پایبند هستم و با نظر ایشان عمل می‌کنم. محمود حجتی در