ایران آنتیک

سرانجام تلاش های فدراسیون فوتبال ایران ثمر داد و کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا دیروز به میزبانی ایران از تیم های عربستانی و اماراتی رای داد به گزارش امروز آنلاین هزینه کلانی که عربستان با پیشنهاد بازی در کشور ثالث به فوتبال ایران تحمیل کرده بود به