خرید سکه کلکسیونی

الف

کمیسیون اتحادیه اروپا از تصمیمات این اتحادیه برای اقدامات تلافی جویانه علیه تحریم های جدید آمریکا ضد روسیه در صورتی که نگرانی های بروکسل در این باره مورد توجه قرار نگیرد، خبر داد. به گزارش تسنیم به نقل از روزنامه آلمانی "دویچه ویرتشافتز