یک مسئول سوری از کشف گورهای دسته جمعی در شهر رقه که در برگیرنده اجساد ۱۰ هزار تن است خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، زاهر حجو مدیر بخش پزشکی ق