سال ۲۰۱۷ رو به اتمام است و به روال هر سال فهرست پرطرفدارترین توییت ها که بیش از بقیه بازنشر شده اند توجه کاربران شبکه های مجازی را به خود جلب کرده است. عصر ایرا