معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از ممنوعیت صادرات دام زنده خبر داد. به گزارش تسنیم، مرتضی رضایی با اشاره به اینکه هم اکنون فصل زایش و شیردهی دام سبک