افکارنيوز - صفحه 7

یک عکاس روس این تصاویر جالب و دیدنی را از فرار یک مرغ دریایی از چنگال ببرهای سیبری در شمال چین به ثبت رسانده است. به گزارش افکارنیوز،