افکارنيوز - صفحه 6

کادر پزشکی استقلال بازیکن جدید این تیم را به صورت مشروط تایید کرده است. به گزارش افکارنیوز، ظاهرا قرار نیست آب خوش از گلوی استقلال پایین برود و هر روز از این ب