افکارنيوز - صفحه 6

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: کابینه دولت نیاز به ترمیم و تغییرات دارد و این مهم را دولت در دستور کار قرار داده است. به گزارش افکارنیوز، حمید گرمابی عضو