افکارنيوز - صفحه 5

قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد آنتالیا در کشور ترکیه، در اسفند ماه جاری به شرح جدول زیر است. به گزارش افکارنیوز، قیمت انواع تورهای گردشگری به مقصد آنتالیا د