افکارنيوز - صفحه 4

علی مسعودی به همراه مالک سراج و علی صالحی بر سر مزار عارف لرستانی رفتند. به گزارش افکارنیوز، علی مسعودی تصویری از خودش و دو بازیگر دیگر بر سر مزار عارف لرستانی