افکارنيوز - صفحه 4

ولیعهد عربستان با تاکید بر اینکه که ثروتش یک مساله شخصی است گفت: درباره هزینه های شخصی ام باید بگویم که من ثروتمند هستم و من گاندی یا ماندلا نیستم. به گزارش اف