افکارنيوز - صفحه 3

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده آپارتمان نوساز در مناطق 22گانه شهری تهران طی فروردین ماه 97 است. به گزارش افکارنیوز، آنچه در زیر می آید جدول قیم