افکارنيوز - صفحه 127

آنچه در زیر می آید جدول قیمت معاملات انجام شده مسکن در منطقه افسریه طی شهریور ماه ۹۷ است. به گزارش افکارنیوز، لازم به ذکر است که این ارقام مربوط به اعلام سامان