افکارنيوز - صفحه 127

عکسی کمتر دیده شده از سه اسطوره فوتبال،علی دایی،خداداد عزیزی و کریم باقری را در کنار هم مشاهده می نمایید. به گزارش افکارنیوز، عکسی کمتر دیده شده از سه اسطوره ف