افکارنيوز - صفحه 127

ستاد اجرایی فرمان امام(ره) خبر تخریب کافه نادری را تکذیب کرد. به گزارش افکارنیوز، با توجه به بروز برخی حواشی در شبکه های اجتماعی مبنی بر تفکیک زمین و دیوارکشی