خرید سکه کلکسیونی

اعتدال

شهرداری تهران یکی از بدهکارترین نهادها در ایران به بخش خصوصی و بانک‌هاست، البته در عدد و رقم این بدهی اختلاف نظر زیادی وجود دارد. تهران یک شهر سوخته است؟ این سوال را در چندماه گذشته از چند مسئول و کارشناس مختلف پرسیده شده است، آنها البته نظرات مختلفی داش