سکه ها جشنواره تخفیف

اطلس خبر

انتخاب گرهار شرودر، صدراعظم سابق آلمان برای عضویت در هیات مدیره روس‌نفت جنجال‌های زیادی در آلمان به پا کرده است چرا که این شرکت نفتی روسیه هدف تحریم‌های غرب بر سر نقش مسکو در بحران اوکراین قرار گرفته است؛ علاوه بر این، نگرانی‌هایی درباره احتمال