خرید کتاب سکه طلا

اسلام تایمز

به گزارش اسلام تایمز به نقل از العالم یک مقام مسئول سعودی که از موج دستگیری ها و بازجویی های اخیر آن هم به اتهام فساد در عربستان مطلع است خبر داد تدابیر مذکور به حوزه ی ارتش نیز رسیده است این مسئول سعودی در گفتگو با پایگاه خبری بلومبرگ آمریکا این موضوع ر