به گزارش اسلام تایمز، روزنامه فرامنطقه ای «رای الیوم» در سرمقاله خود به بررسی ابعاد و پیامدهای ترور «صالح الصماد» رئیس شورای عالی سیاسی