خرید سکه کلکسیونی

اسلام تایمز

به گزارش اسلام تایمز ؛ عربستان سعودی در حالی تلاش های دیپلماتیک این رژیم را عامل توقف حملات و رفع موانع محدویت های این رژیم علیه ملت فلسطین می داند که مسئله فلسطین از مدتها پیش از دستور کار این رژیم خارج شده است. در واقع جوانان فلس