کتاب سکه های ماشینی قاجار

اسلام تایمز

به گزارش اسلام تایمز ؛ به نقل از روزنامه «کامرسانت» ، مجلس سنای آمریکا روز گذشته بودجه نظامی سال مالی 2018 را مورد تصویب قرار داد: این بودجه تقریبا 700 میلیارد دلار است. یکی از مهمترین نکات در این سند آن است که بطور رسمی ام