خرید کتاب سکه طلا

ارانیکو

- صفحه 7

چکیده در حالی که چین و روسیه در حال برنامه ریزی برای تمدید سوآپ ارزی یوان و روبل برای سه سال دیگر هستند دو کشور قصد دارند استفاده از ارزهای ملی در مبادلات دوجانبه خود را به حداکثر برسانند به نقل از راشاتودی مسکو و روسیه در حال برنامه ریزی برای تمدید تواف