کتاب سکه های ماشینی قاجار

ارانیکو

- صفحه 6

چکیده قائم مقام بانک مرکزی از کاهش شتاب رشد نقدینگی در شهریورماه نسبت به سال گذشته خبر داد به گفته اکبر کمیجانی رشد نقدینگی در دوازده ماه منتهی به پایان شهریور به ۸ ۲۳ درصد رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل نزدیک به ۵ درصد افت داشته است این کاهش شتاب ر