ارانیکو - صفحه 6

چکیده: شاخص بورس کشورهای آسیایی در روز جمعه با بدترین عملکرد خود در ۲ ماه اخیر روبرو شد؛ در حالیکه ارزش دلار و پوند با رویه صعودی بکار خود ادامه دادند. شاخص بو